Aurareading
Bij een aura-reading 'lees' ik de informatie die gegeven dient te worden via je aura en je chakra's.

Je aura is het energieveld om je heen dat iedereen kan voelen.
Bijvoorbeeld als er een onbekende heel erg dicht naast je gaat staan.
Je doet dan automatisch een stapje opzij om die ander uit jouw veld te krijgen of zelf uit het veld van de ander te gaan. Dit veld is verbonden met je intu´tie. O.a. via je aura 'weet/voel' je bijvoorbeeld direct bij de eerste ontmoeting met iemand of je die persoon aardig vindt of niet.
Je chakra's zijn energiepunten in je lichaam, verbonden met je aura.
Alles op aarde dat leeft heeft een aura om zich heen, die weer 'gelezen' kan worden. (uiteraard alleen met uitdrukkelijke toestemming van degene waar het om gaat)

Wanneer is een aurareading zinvol?
Bijvoorbeeld als je niet lekker in je vel zit, als de dingen niet 'gaan', als je een vraag hebt waar je niet uitkomt, als je het gevoel hebt op een kruising in je leven te staan en niet te weten welke kant op te gaan,
of als je 'gewoon' wilt weten waar jij nu op dit moment staat in je leven.

Ook een relatie reading behoort tot de mogelijkheden alszowel jij als je partner
hier open voor staan.


Het gaat als volgt:
We zitten in mijn praktijk tegenover elkaar en ik vraag je om je voor- en achternaam te noemen. De naam zoals jij die op die moment gebruikt. Dus als jij je Jan laat noemen en geen Johan of zo iets,
dan noem je als voornaam dus Jan. Voor vrouwen geldt dit ook en voor hen tevens met welke achternaam zij zich op dit moment door het leven begeven, hun geboortenaam (meisjesnaam) of de naam van hun echtgeno(o)t(e). Je naam is verbonden met je Wezen of je Hogere Zelf, dat wat altijd doorgaat ook als je overlijdt (heeft dus jouw eigen energie in zich). Jouw Wezen laat mij in beeldentaal zien wat gezegd moet/mag worden over de vraag die je hebt.
Deze beelden-symbolentaal moet ik naar jou toe weer 'vertalen' in gewone woorden. Er kan dan een dialoog ontstaan tussen jou en je Hogere Zelf.

De reading kan eventueel afgesloten worden met een healing.

Het geheel duurt ongeveer 1 1/2 uur en kost € 75,00
In overleg kan dit ook telefonisch plaatsvinden.