Runen
Het woord Runen betekent geheim of fluisteren.
Het zijn van oudsher lettertekens waarmee in vroeger tijden boodschappen konden worden overgebracht.
Behalve deze toepassingsvorm, bezaten de 24 Runen van de Noord-Europese volken, zoals de Germanen, de Kelten en de Vinkingen ook een magische, rituele- en voorspellende functie.
Je kon er de Goden en Hogere Machten mee aanroepen...

Heden ten dage gebruikt men het als orakel. Ter beantwoording van vragen om bijvoorbeeld het leven in algemene zin in in betere
en bredere banen te leiden. Het gaat dus niet om voorspellen hoe iets zeker zal gaan! Het gaat om het proces te zien van hoe een vraag in je leven zich zou kunnen ontwikkelen en welke invloeden daarbij een rol spelen.

Ik werk met de 'Elder Futhark'. Een manier van Runen leggen waarbij 24 Runenstenen worden gebruikt en 1 blanco steen. De blanco steen staat voor het Lot, de Schikgodinnen. Deze steen is de enige steen die geen specifiek antwoord geeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iets (nog) ongezegd moet blijven.

Bij een Runenlegging maak ik meestal gebruik van het Keltisch Kruis, een legging waarbij 10 stenen worden gebruikt. Deze legging benadert de vraag van verschillende kanten, zodat je als vraagsteller te weten kunt komen waar je hoop of je hindernis ligt, binnenin jezelf of binnen je omgeving.

Een Runenlegging duurt meestal ongeveer 1 uur en kost € 35,00
Je krijgt de legging uitgeschreven mee, zodat je die thuis nog eens na kunt lezen.